Wykaz większych usług i prac

Lp

Zakres wykonanych prac

Rok wykonania

Zleceniodawca

1

Obchody, oględziny rozjazdów i konserwacja bocznic kolejowych z

prowadzeniem bieżącej dokumentacji eksploatacyjnej, naprawy infrastruktury 

 kolejowej, badania techniczne roczne bocznic kolejowych, badania i metryki 

 przejazdów kolejowo-drogowych, egzaminy okresowe, pouczenia okresowe 

 stanowisk kolejowych.

2022-2023

HOMATRANS Sp. z o.o.

2

Obchody torów, oględziny rozjazdów, konserwacja bocznic kolejowych.

2008-2023

Dla użytkowników 

10 bocznic kolejowych

3

Weryfikacja przepisów wewnętrznych, opracowanie aktualizacji Regulaminu pracy 

bocznicy, opracowanie dokumentacji UTK w Warszawie. Uzyskanie Świadectwa

 bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej.

2022

CORRECT

4

Weryfikacja przepisów wewnętrznych, opracowanie zmian do Regulaminu pracy 

 bocznicy kolejowej, sporządzanie planów schematycznych i planów bezpieczeństwa 

urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym. Zweryfikowanie i

 opracowanie dokumentacji dla UTK w Warszawie. Uzyskanie Świadectwa 

bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej.

2022

ROLMASZ

5

Obchody, oględziny rozjazdów i konserwacja bocznic kolejowych z prowadzeniem

bieżącej dokumentacji eksploatacyjnej, naprawy infrastruktury kolejowej, badania 

techniczne roczne bocznic kolejowych, badania i metryki przejazdów 

kolejowo-drogowych, egzaminy okresowe, pouczenia okresowe stanowisk kolejowych.

2021-2022

SILVA LS Sp. z o.o.

6

Obchody, oględziny rozjazdów i konserwacja bocznicy kolejowej w Koszalinie z 

prowadzeniem bieżącej dokumentacji eksploatacyjnej bocznic kolejowych i 

 nadzorem Doradcy RID.

2019-2020

IMSO Sp. z o.o.

7

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem mostu kolejowego przez rzekę 

Młynówkę dla wojskowej bocznicy kolejowej w Trzebiatowie.

2018-2019

Jednostka wojskowa

8

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu mostu kolejowego przez 

 rzekę Regę dla wojskowej bocznicy kolejowej w Trzebiatowie, obejmującą 

swoim zakresem remont przęseł tymczasowych wraz z przebudową przyczółków 

i łożysk oraz wzmocnienie filara.

2018-2019

Jednostka wojskowa

9

Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej dla prawnego funkcjonowania, 

 zgodnie z Ustawą o transporcie kolejowym, bocznicy kolejowej wraz z 

 uzgodnieniem jej z zarządcą infrastruktury kolejowej PKP PLK i Urzędem 

 Transportu Kolejowego. Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej, 

niezbędnej do otrzymania świadectwa bezpieczeństwa bocznicy kolejowej. 

Opracowania zakresu robót remontu bocznicy kolejowej , w celu 

bezpiecznej eksploatacji bocznicy i nadzoru nad prowadzeniem robót. 

Przeprowadzanie bieżących badań,  obchodów, oględzin rozjazdów 

i konserwacji bocznicy.

2018

Zarząd Portu Morskiego 

Kołobrzeg Sp. z o.o.

10

Opracowanie regulaminów pracy bocznic kolejowych, planów schematycznych i 

 urządzeń SRK, uzgodnienie z zarządcami infrastruktury kolejowej i zatwierdzenie. 

Sporządzenie dokumentacji do otrzymania świadectw bezpieczeństwa bocznic 

kolejowych, uzgodnienie z UTK z doprowadzeniem do otrzymania świadectw 

dla trzech wojskowych bocznic kolejowych.

2017-2018

Jednostka wojskowa

11

Remont torów i rozjazdów, obchody torów i oględziny rozjazdów. Roczne 

 przeglądy stanu technicznego na trzech wojskowych bocznicach kolejowych.

2017-2018

Jednostka wojskowa

12

Opracowanie kompletnej dokumentacji do prawnego funkcjonowania zgodnie 

z  Ustawą o Transporcie kolejowym bocznicy kolejowej, opracowanie 

dokumentacji projektowej i uzgodnienie na zabudowę wykolejnic. 

Opracowanie dokumentacji do otrzymania Świadectwa Bezpieczeństwa 

bocznicy kolejowej. Przeprowadzenie klasyfikacji i opracowanie 

dokumentacji przejazdów kolejowych. Przeprowadzenie szkoleń, 

pouczeń okresowych, egzaminów okresowych, weryfikacyjnych i 

kwalifikacyjnych dla stanowisk pracowników kolejowych.

2014-2017

HOMATRANS Sp. z o.o.

13

Roboty budowlane, remont kapitalny dachów wraz z zabudową 

instalacji odgromowej.

2017

Jednostka wojskowa

14

Przeglądy, badania diagnostyczne, roczne i pięcioletnie badania techniczne, 

oględziny rozjazdów, obchody torów, opracowanie regulaminów pracy bocznic 

kolejowych, przepisów wewnętrznych, dokumentacji do otrzymania świadectw 

dopuszczenia typu budowli kolejowych, świadectw bezpieczeństwa, szkolenia, 

egzaminy okresowe, weryfikacyjne i kwalifikacyjne

2008 - 2017

Stałe umowy lub jednorazowe dla n/w 

 zleceniodawców oraz innych bocznic.

15

Opracowanie regulaminu pracy bocznicy kolejowej, planów schematycznych 

i urządzeń SRK, uzgodnienie z PKP PLK SA i zatwierdzenie. Opracowanie 

przepisów wewnętrznych dla bocznicy kolejowej. Sporządzenie dokumentacji 

do otrzymania świadectwa bezpieczeństwa bocznicy kolejowej, uzgodnienie 

z UTK z doprowadzeniem do otrzymania świadectwa dla bocznicy 

kolejowej w Potęgowie.

2016

„ULENBERG” Mirosław Ulenberg

16

Uzyskanie świadectw bezpieczeństwa dla sześciu bocznic kolejowych

2014 - 2016

Jednostki Wojskowe

17

Remont bocznicy CMC Zawiercie

2015 - 2016

CMC Poland Sp. z o.o.

18

Remont bocznicy Kronospan Szczecinek

2014 - 2015

Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.

19

Remont bocznicy kolejowej

2008 - 2014

BP POLSKA Sp. z o.o. 

Rozlewnia Gazu w Sąpolnie

20

Naprawa toru szlakowego na linii 405 Piła- Ustka

2010

DOM Poznań

21

Naprawa bocznicy, zabudowa kozła oporowego, izolacji w Sławnie

2010

Orlen PetroCentrum Płock

22

Przeglądy, badania torów i rozjazdów

2008 - 2010

PKP CARGO S.A. Zakład Przewozów 

 Towarowych w Szczecinie

23

Ekspertyza bocznicy SE Olsztyn do prac remontowych i uzyskania świadectwa 

 bezpieczeństwa

2010

Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne Bydgaszcz

24

Remont kapitalny bocznicy szlakowej w Dunowie

2009

Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne Bydgaszcz

25

Naprawa rozjazdu

2009

Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.

26

Remont przejazdu

2009

Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.

27

Naprawa bocznicy kolejowej

2009

PSE – PÓŁNOC SE 400/220/110 kV Dunowo

28

Naprawa toru nr 101 na stacji Czarne

2008

PKP CARGO S.A. Zakład Przewozów 

 Towarowych w Szczecinie

29

Remont bocznicy kolejowej

2008

BP POLSKA Sp. z o.o. 

Rozlewnia Gazu w Sąpolnie

30

Remont bocznicy kolejowej

2008

PSE – PÓŁNOC 

SE 400/220/110 kV Dunowo

31

Zabudowa kozła oporowego

2008

Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.

32

Naprawa toru nr 51 w Słupsku

2008

PKP CARGO S.A. Zakład 

Przewozów Towarowych w Szczecinie

33

Remont bocznicy kolejowej

2008

BP POLSKA Sp. z o.o. 

Rozlewnia Gazu w Sąpolnie